BAZALTO-GRAFIT-B-KLINKIER-STRUKTURA-PLYTKA-30X30-G1.jpg