BAZALTO-GRAFIT-B-PODSTOPNICA-STRUKTURA-PLYTKA-14-8X30-G1-4-e1565360020402.jpg